• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
วางแผนการรวยด้วยตัวเอง

วันนี้ขออนุญาตคุณผู้อ่านทุกท่าน แนะนำผลงานเขียนใหม่ของผมครับ

งานเขียนเล่มนี้ชื่อว่า “วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง” เป็นงานเขียนที่ผมคัดเลือกจากบทความในคอลัมน์ วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง ซึ่งเคยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอาทิตย์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และบางส่วนจากอี-เมล์ที่ผมตอบคำถามคุณผู้อ่านที่ส่งคำถามเข้ามา

หนังสือเล่มนี้แบ่งเรื่องราวออกเป็น 32 เรื่อง 32 ตอน แต่ละเรื่องเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุณผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้วางแผน
การเงินให้กับตัวเองได้อย่างง่ายๆ และทำได้ด้วยตัวเอง

แนวคิดหลักของผมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือ คนที่วางแผนการเงินให้กับตัวเราได้ดีที่สุด ก็คือ ตัวเราเอง ไ อ่านต่อ


งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็ม บี ซี

      ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ บางกะปิ   

      ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

อ่านต่อ

  เดือน : ตุลาคม 2565 (บาท)
  ทุนเรือนหุ้น 56,669,358.00
  เงินกู้  
   - ฉุกเฉิน 528,094.00
   - สามัญ 9,466,727.00
   - พิเศษ 1,532,635.00
   - ต้นกล้า 0.00
   - โครงการ 13.00
   - ใหม่นิรันดร์ 611,243.00
   - VIP 9,886,997.00
   - Ultimate 31,982,282.00
  รวมเงินกู้ในมือสมาชิก 54,007,991.00
     
  เงินฝากออมทรัพย์ทวีผล 39,384,827.32
  ดอกเบี้ยรับ 3,141,414.00
  รายได้อื่นๆ 15.00
  ค่าใช้จ่าย 2,305,114.25
     
     
Visitors : 000129225