งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็ม บี ซี

      ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ บางกะปิ   

      ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

* สมาชิกหรือผู้สนใจท่านใดต้องการร่วมบุญถวายอาหารหรือเงินทำบุญ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณหยก ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์ 

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญร่วมกัน