• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็ม บี ซี

      ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ บางกะปิ   

      ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

อ่านต่อ

  เดือน : มกราคม 2566 (บาท)
  ทุนเรือนหุ้น 57,730,917.00
  เงินกู้  
   - ฉุกเฉิน 586,978.00
   - สามัญ 9,209,604.00
   - พิเศษ 1,501,656.00
   - ต้นกล้า 0.00
   - โครงการ 13,442,053.00
   - ใหม่นิรันดร์ 733,812.00
   - VIP 9,810,444.00
   - Ultimate 32,724,538.00
  รวมเงินกู้ในมือสมาชิก 68,009,085.00
     
  เงินฝากออมทรัพย์ทวีผล 39,227,316.80
  ดอกเบี้ยรับ 410,028.00
  รายได้อื่นๆ 0.00
  ค่าใช้จ่าย 211,211.50
     
     
Visitors : 000153212