• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
วางแผนการรวยด้วยตัวเอง

วันนี้ขออนุญาตคุณผู้อ่านทุกท่าน แนะนำผลงานเขียนใหม่ของผมครับ

งานเขียนเล่มนี้ชื่อว่า “วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง” เป็นงานเขียนที่ผมคัดเลือกจากบทความในคอลัมน์ วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง ซึ่งเคยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอาทิตย์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และบางส่วนจากอี-เมล์ที่ผมตอบคำถามคุณผู้อ่านที่ส่งคำถามเข้ามา

หนังสือเล่มนี้แบ่งเรื่องราวออกเป็น 32 เรื่อง 32 ตอน แต่ละเรื่องเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุณผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้วางแผน
การเงินให้กับตัวเองได้อย่างง่ายๆ และทำได้ด้วยตัวเอง

แนวคิดหลักของผมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือ คนที่วางแผนการเงินให้กับตัวเราได้ดีที่สุด ก็คือ ตัวเราเอง ไ อ่านต่อ


งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็ม บี ซี

      ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ บางกะปิ   

      ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

อ่านต่อ

  เดือน : มกราคม 2566 (บาท)
  ทุนเรือนหุ้น 57,730,917.00
  เงินกู้  
   - ฉุกเฉิน 586,978.00
   - สามัญ 9,209,604.00
   - พิเศษ 1,501,656.00
   - ต้นกล้า 0.00
   - โครงการ 13,442,053.00
   - ใหม่นิรันดร์ 733,812.00
   - VIP 9,810,444.00
   - Ultimate 32,724,538.00
  รวมเงินกู้ในมือสมาชิก 68,009,085.00
     
  เงินฝากออมทรัพย์ทวีผล 39,227,316.80
  ดอกเบี้ยรับ 410,028.00
  รายได้อื่นๆ 0.00
  ค่าใช้จ่าย 211,211.50
     
     
Visitors : 000150792