• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
วางแผนการรวยด้วยตัวเอง

วันนี้ขออนุญาตคุณผู้อ่านทุกท่าน แนะนำผลงานเขียนใหม่ของผมครับ

งานเขียนเล่มนี้ชื่อว่า “วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง” เป็นงานเขียนที่ผมคัดเลือกจากบทความในคอลัมน์ วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง ซึ่งเคยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอาทิตย์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และบางส่วนจากอี-เมล์ที่ผมตอบคำถามคุณผู้อ่านที่ส่งคำถามเข้ามา

หนังสือเล่มนี้แบ่งเรื่องราวออกเป็น 32 เรื่อง 32 ตอน แต่ละเรื่องเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุณผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้วางแผน
การเงินให้กับตัวเองได้อย่างง่ายๆ และทำได้ด้วยตัวเอง

แนวคิดหลักของผมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือ คนที่วางแผนการเงินให้กับตัวเราได้ดีที่สุด ก็คือ ตัวเราเอง ไ อ่านต่อ


งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็ม บี ซี

      ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ บางกะปิ   

      ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

อ่านต่อ

  เดือน : กันยายน 2564 (บาท)
  ทุนเรือนหุ้น 58,771,329.78
  เงินกู้  
   - ฉุกเฉิน 705,806.00
   - สามัญ 9,920,173.00
   - พิเศษ 2,950,182.00
   - ต้นกล้า 0.00
   - โครงการ 11,469,859.00
   - ใหม่นิรันดร์ 786,302.00
   - VIP 11,318,023.00
   - Ultimate 35,357,024.00
  รวมเงินกู้ในมือสมาชิก 72,507,369.00
     
  เงินฝากออมทรัพย์ทวีผล 43,793,515.20
  ดอกเบี้ยรับ 3,357,657.00
  รายได้อื่นๆ 5,177.30
  ค่าใช้จ่าย 3,487,103.81
     
     
Visitors : 000122945